Pa i evidentuar të metat dhe dështimet, pa i evidentuar politikat e gabuara dhe planet ogurzeza, pa i evidentuar synimet dhe strategjitë “e armikut”, vështirë se arrihen sukseset! Pa lënien “testament” të të arriturave nga i pari te pasardhësi i vet, assesi nuk duhet të shpresohet në përkrahje të gjërë. Pa nivelizimin e vlerave dhe të të arriturave ndër myftinitë e BFI-së mund të flasim vetëm për organe primare dhe për “organe” që janë “organe” sepse duhet vota e tyre e instrumentalizuar. Përballë këtyre anomalive mund të flitet vetëm për sharlantantizëm, diletantizëm, shkatërrim, dezorganizim…

Kliko