Aty ku shkilen dhe nuk respektohen aktet normative, duke filluar nga ligji më i thjeshtë e deri te Kushtetuta, aty pra kemi të bëjmë me anarki totale. Anarkia nuk është asgjë tjetër përveçse një buldozer që ia krijon terrenin radiklizmit dhe terrorizmit. Një terren i tillë, fatkeqësisht, për momentin është shndërruar Bashkësia Fetare Islame në RMV

Shkruan Afrim Tahiri

Në mbledhjen e fundit të çerek-rijasetit të BFI-së së “drejtuar” nga Shaqir Fetai, ish-myfti i Myftinisë së Gostivarit (sepse në zyren e vet ka munguar mbi 150 ditë!!!) u zyrtarizuan të gjitha shkeljet ligjore e kushtetuese që janë bërë në BFI, madje edhe u institucionalizuan shkeljet flagrante të të gjitha akteve normative. Nuk ka asnjë dyshim se, prapa këtij degradimi të të vetmit institucion fetar islam të vendit, qëndrojnë edhe struktura të caktuara partiake.
BFI-ja është partizuar deri në palcë, jo si subjekt me relevancë por, si objekt ku mund të zhvatet tërë pasuria milionëshe e saj. Fatkeqësisht, nëse subjekti politik është i bllokut mysliman, ai subjekt i ngulë thonjtë e vet mbi këtë Institucion vetëm sa për t’ia zhvatur pasurinë dhe për të siguruar ndonjë votë më tepër, kurse, nëse subjekti politik është i bllokut ortodoks maqedonas, mundohet t’i ngulë thonjtë e vetë sa për ta kontrolluar dhe për ta dirigjuar në drejtim të përçarjes dhe të sektarizimit të Institucuionit, veprime këto që sjellin destabilizime dhe stigmatizime të shoqërisë dhe të Institucionit.
Aktualisht, Bashkësia Fetare Islame, me lejen dhe dijeninë e pushtetit, po shndërrohet në një Institucion i cili tashmë ka legalizuar të gjitha format e mundshme të anarkisë, të radikalizmit e të terrorizmit.
Këto teza dhe akuza të pamohueshme do të mund të përligjeshin nëse shteti, institucionet përkatëse shtetërore, nëse vetë pushteti, do të intervenonte urgjentisht si një “Roje e Kushtetutshmërisë” së BFI-së si Institucion që vepron në kuadër të shtetit, në përputhshmëri të plotë dhe duke i respektuar të gjitha aktet normative të vetë shtetit.
Mosreagimi i pushtetit kundër personave të papërgjegjshëm, kundër personave të dyshimtë, kundër personave tashmë të stigmatizuar si bashkëpunëtorë të shërbimeve të huaja, do të thotë pajtim me përpjekjet nëntokësore për ta destabilizuar komunitetin mysliman dhe për ta shkatërruar Institucionin e tyre të vetëm fetar.
Kujt i shkon kjo për shtati? Kujt i konvenon një Institucion i brishtë apo një shkatërrim fatal i tij? Natyrisht, vetëm atyre që e synojnë një qëllim të tillë sa për t’i fshehur gjurmët e krimit dhe të kriminalizimit të Institucionit.
Ata që në mbledhjen e fundit të çerek-rijasetit i shkelën të gjitha aktet normative, menjëherë në mbrëmje është dashur të lidhen dhe të dërgohen në burg. Të paktën, që të gjthë duhet të trajtohen si subjekt i dyshuar që mundohet ta institucionalizojë radikalizmin dhe terrorizmin në vend. Të bëshë zyrtarisht shkelje flagrante të akteve normative, mos t’i përfillësh nenen dhe alinetë e Kushtetutës ekzistuese, e cila është e deponuar dhe e pranuar edhe nga institucionet shtetërore të drejtësisë, flet për një rrebelim shumë të frikshëm dhe për një synim të realizimit të politikave retrograde që mëtonin t’i paraqesin shqiptarët si destabilizues, radikalistë e terroristë islamikë.
Detabilizues, radikalistë e terroristë gjithnjë kanë qenë, janë dhe do të jenë vetëm bashkëpunëtorët e shërbimeve sekrete ruso-serbe. Ky “sekret” tashmë është publik, sepse vetëm ky shërbim intelegjent synon që shqiptarët të paraqiten edhe institucionalisht si “element i radikalizmit dhe terrorizmiat”!
Nisur nga aspekti etiko-juridik, në mbledhjen e fundit të çerek-rijasetit të kurdisur nga Shaqir Fetai, BFI-ja që nga kjo mbledhje ka ngelur pa parimet e veta në të cilat mbështetej dikur, siç janë: drejtësia, transparenca dhe debatet para sjelljes së vendimeve në organet kolektive (shih Nenin 8 të Kushtetutës së BFI-së).
Në Kushtetutën ekzistuese të BFI-së ekziston edhe një kaptinë që flet për të drejtat dhe detyrat e komunitetit myslimanë si anëtarë të BFI-së. Në Nenin 9, në një prej pikave thuhet se anëtarët e këtij komuniteti, pra të gjithë myslimanët e vendit, duhet që “t’i përmbahen Kushtetutës, akteve normative dhe vendimeve të organeve të BFI-së”!
Është shumë e padrejtë që të kërkohet një gjë e tillë prej mysimanëve të vendit tashmë kur organet e Institucinit të vetëm fetar kanë shkelur me dy këmbë mbi çdo akt normativ të këtij Institucioni. BFI-ja nuk mundet dhe nuk ka të drejtë më të flasë në emër të mysimanëve dhe as të mendojë se mund të ketë ndikim pozitiv te ata. Myslimanët e vendit e kanë gjithë të drejtën e Zotit që të rrebelohen kunër këtij Institucioni të ngelur tashmë nën kthetrat e partive antiislamiste e të vetë pushtetit.
Fatkeqësisht, tërë kjo lojë është një uvertyrë katastrofale në institucionalizimin e anarkisë dhe të radikalizmit të këtij komuniteti, qoftë si shoqëri qoftë si institucion. E vetmja shpresë mbetet tërheqja serioze e vërejtjes nga ana e faktorit ndërkombëtar në vend, i cili tashmë është dëshmitarë i gjallë i tërë kësaj mbrapështie që po kurdiset në BFI, nën “patronatin” e Shaqir Fetait dhe shokëve të tij të diskutueshëm!
Po nënvizohen këto fakte që flasin për shfaqjen e mundshme në të ardhmen të dukurive jo humane e të rrezikshme dhe, po shprehet një përpjekje shumë e sinqertë për t’i shënjestruar shkaktarët e sotshëm që provokojnë perspektivë jofatlume. Dhe, me lutje të përshpirtshme drejtuar Zotit Fuqiplotë që mos të ndodhë kurrë kurrfarë të keqe për shoqërinë këtu, nëse eventualisht mund të shfaqen të tilla dukuri, do të ishte e pandeshme që të akuzohet shqiptaria, të akuzohet islami, të akuzohen myslimanët. Këta provokues të së keqes dhe të së ligës, këta të ashtëquajtur “rijaset” nuk përfaqësojnë asgjë prej islamit, prej shqiptarisë, prej myslimanëve. Thjesht, janë vegla të shërbimeve të huaja përderisa si puçista dhe uzurpatorë të Institucionit do të jenë duke shkelur Kushtetutën dhe aktet e tjera normative të BFI në RMV.