Asnjë nga organet e BFI-së nuk guxon të ketë monopol mbi jetën fetare islame në vend; asnjë nga organet e BFI-së nuk guxon të ndjehet i vetëm dhe superior në organizimin e jetës fetare. I suksesshëm do të kondsierohet ai organ, i cili, veç të tjerash, promovon, nxitë dhe motivon pjesëmarrje sa më gjithëpërfshirëse të komunitetit lokal në hartimin e strategjive, planeve dhe projekteve institucionale për një jetë sa më të dinjitetshme fetare islame

Kliko për të vazhduar më leximin

https://www.tetovasot.com/2020/02/ne-bfi-duhet-te-marrin-fund-politikat-me-qasje-nga-larte-poshte/