Bashkësia Fetare Islame në RMV gjatë këtyre muajve të vitit është karakterizuar me një dyzinë aferash e skandalesh për të cilat, që nga muaji prill e këtej nuk ka pasur kurrfarë sqarimi në opinion. Redaksia jonë ka bërë disa përpjekje për të arritur deri te ndonjë prononcim zyrtar por, më kot. Prandaj, i jepet fjala palës tjetër, e cila po konsiderohet si opozitë e BFI-së së Sulejman Rexhepit, i cili, këto ditë do të ulet në bankën e akuzës si rrjedhojë e padisë së ngritur nga Komiteti i Helsinkit për shkak të përdorimit të gjuhës së urrejtjes. Me, oponentin e tij, H. Afrim ef. Tahiri, biseduam hapur për problemet aktuale që po rëndojnë mbi këtë Institucion, për Platformën e Lëvizjes të cilën e drejton pikërisht efendi Tahiri e që ka të bëjë me strategjinë e shpëtimit të Institucionit si dhe me zhvillimin transparent të jetës fetare islame në vend. Natyrisht, prekëm edhe një sërë temash mjaft interesante që do ta zgjojnë kërshërinë e opinionit tonë  

Per te vazhduar leximin, kliko në këtë link

Intevistë me H. Afrim ef. Tahirin, drejtues i Lëvizjes Myslimane për Reforma në BFI të RMV-së