Comments, Ideas

BFI ka nevojë për një reformë të thellë dhe për koncepte të reja

Bashkësia Fetare Islame e RMV-së duhet të ishte institucioni i të gjithë myslimanëve të vendit, çuditërisht, me aktivitetet e saja antikushtetuese, ajo po dëshmohet se nuk është më shumë se sa një subjekt politik dhe në shërbim të disa figurave të caktuara politike! Sigurisht që BFI ka nevojë për një reformë të thellë dhe për koncepte të reja.Reformat nuk duhet të ndodhin se ato i kërkon Lëvizja Myslimane për Reforma në BFI, ose dikush tjetër! Ato tanimë i duhen BFI-së për të mbijetuar. Për to kanë nevojë të gjitha organet, institucionet dhe shoqatat e BFI-së. Kanë nevojë të punësuarit e BFI-së, por edhe nxënësit e Medresesë dhe studentët e FSHI-së. Kanë nevojë besimtarët e vendit dhe më gjërë!

Nuk ka besimtar në vendin tonë që nuk dëshiron një BFI më profesionale, më transparente, më të fuqishme, më të pastër, më të pasur… A nuk jemi dëshmitarë se vet besimtarët janë më të zëshmit kundër keqpërdorimit të të mirave finansiare të institucionit, të dështimeve në organizimin e jetës fetare, në tubimin e zeqatit, fitrave kurbanëve etj?! Besojmë se tanimë shumica dërmuese e përgjegjësve të jetës fetare islame në RMV, po e ndjejnë nevojën për të punuar në drejtim të daljes nga kriza në të cilën janë futur. Me plot sinqeritet i porosisim të gjejnë mënyra për t’u rimëkëmbur! Ne besojmë se Platforma e Lëvizjes Myslimane për Reforma në BFI ështe zgjidhja për BFI-në.

 

lmr

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: