Myslimanët e vendit kanë nevojë për jetë fetare institucionale

Vetëm brenda një jave, “reisi” ilegjitim, para dy organeve më të larta kolektive të BFI-së, dy herë radhazi i shkeli të gjitha aktet normative të BFI-së? Pse? Sepse vetë ai është i vetëdijshëm se këto dy organe më të larta kolektive për momentin janë ilegjitime, për rrjedhojë, të papeshë dhe të pafuqishëm për ta penguar dhe qortuar për veprimtarinë antiislame dhe antikushtetuese të përditshme

Kliko linkun

http://portalb.mk/484037-myslimanet-e-vendit-kane-nevoje-per-jete-fetare-institucionale/