pa zemër

pa shpirtë kur flitet

e për hirë të kënaqësisë –

hijes në këtë jetë

të dimë

të mos trishtohemi

e vdekur është çdo gjë që lindë

(Nga përmbledhja “ORA E DËSHMISË”, botuar në vitin 1994)