nëse caku ik nga ne me një shpejtësi 

prej qindrash kilometra në orë

për ta arritur na duhet së paku për një hap

të jemi më të shpejtë

 

 

pos kësaj

gjithësesi duhet të kemi qëllim jete

se po u shëtitëm kotnasikoti

dëshirë pas dëshire

do të ngecim do të dështojmë

 

 

a jetohet jeta në vendecje 

 

(Nga përmbledhja “ORA E DËSHMISË”, botuar në vitin 1994)