gjysmëgjeneral

ushtrinë e ke të rraskapitur

e ti linde i vdekur

vallë

si do ta luash vallen

si mendon ta fitosh garën

 

(Nga përmbledhja “NJË MINUTË HESHTJE”, botuar në vitin 2003)