O Zot, sa shumë të pashpirtë, gjithandej… kinse po shënojnë lindjen e të Dërguarit mëshirë për mbarë botërat!

Na fal o Zot!